גם הידרופוניקה וגם גידול אורגני מנסים לעשות אותו דבר בעיקרון: לגדל גידולים באיכות גבוהה, תוך שימוש מינימאלי במשאבים, ועם הקפדה על שימור משאבי טבע כמו מים, קרקע ועולם החי והצומח בסביבת הגידול.

גידול אורגני מתבסס על גידול בקרקע, תוך שימוש בדשן צמחים/בע"ח כמקור חומרי המזון לצמח, בעוד הידרופוניקה מבוססת על מים כמצע גידול, וחומרי המזון הדרושים לצמח מומסים במים אלה. אולם בעוד שחקלאות אורגנית עובדת מצוין במקומות בהם הקרקע עשירה, יש מים בשפע והאקלים מתאים לגידול, הידרופוניקה מציעה מגוון יתרונות שהחקלאות האורגנית אינה מסוגלת לתת להם מענה הולם.

לדברי ג'ין ג'יאקומלי, מנהל המרכז לחקלאות בסביבה מבוקרת באוניברסיטה של אריזונה, ארה"ב, צמחים זקוקים לכמה דברים מאד בסיסיים כדי לגדול: מים, דו תחמוצת הפחמן, אור וחומרי מזון (מינרלים שונים). כל עוד הצמחים מקבלים את הגורמים האלה הם ישגשגו, ולא משנה מהי שיטת הגידול שבה הם גדלים. קרקע משמשת רק כתווך להעברת המים והמינרלים אל הצמח, ובעיקרון ניתן להחליפה במצע גידול אחר, למשל מים (זה העיקרון שעליו מבוססת הידרופוניקה).

ג'יאקומלי מונה מספר יתרונות לגידול בהידרופוניקה. למשל, האפשרות לגדל גם במקומות שבהם משאבי הטבע דלים ואינם מאפשרים גידול קונבנציונלי עקב מחסור במים או באור, אפשרות לגדל במקומות בהם איכות הקרקע ירודה בגלל בעיות ניקוז או אוורור שלה, או בשל כך שהזדהמה או שהיא ענייה במינרלים, או במקומות שבהם תנאי מזג האוויר קיצוניים. הידרופוניקה מאפשרת להימנע ממחלות המועברות דרך הקרקע ומחרקים החיים בה, ולכן מאפשרים גידול ירקות ופירות בעלי בטיחות מזון גבוהה יותר. מעל לכל אלה, הידרופוניקה מאפשרת ניצול יעיל יותר של משאבי הטבע (מים בעיקר) בהשוואה לגידול האורגני.

בסופו של דבר, ג'יאקומלי מאמין שצריך לזכור את המטרה הגדולה: ייצור מזון מזין ובטוח להזנת אוכלוסיית העולם ההולכת וגדלה. ללא הידרופוניקה, לדעתו, יהיה בלתי אפשרי להשיג את המטרה הזו, ויש להשתמש בכל שיטות הגידול במקביל, על פי מידת התאמתם לתנאי האקלים, הקרקע וזמינות משאבי הטבע במקום הגידול.

למאמר המלא של דייויד קואק, מ- 29.3.2016.

_____________

* במדינות שונות קיימות תפיסות שונות לגבי השאלה האם הידרופוניקה יכולה להיחשב שיטת גידול אורגנית. בישראל נכון להיום הידרופוניקה איננה יכולה להיחשב אורגנית כלל. בארה"ב מכונסת בימים אלה ועדת מומחים של ה- USDA במטרה לבחון שיטות גידול חדשניות כמו הידרופוניקה ואקוואפוניקה ואת התאמתן לתקנות הגידול האורגני האמריקאיות.