מחקר עדכני שנערך באריזונה, בירת גידול החסה של ארה"ב, השווה גידול חסה בהידרופוניקה לעומת גידולה בחקלאות מסורתית. המחקר מצא כי באמצעות הידרופוניקה התקבלה תנובת חסה גבוהה פי 11, ובמקביל צריכת מים נמוכה פי 250. לדברי החוקרים, זהו מחקר הכמותי הראשון המשווה גידול חסה בהידרופוניקה לעומת גידול בחקלאות קונבנציונלית.

המחקר מציין יתרונות נוספים של גידול בהידרופוניקה, המתייחסים גם לגידול עצמו וגם להשפעות הסביבתיות. מבחינת הגידול, היתרונות שהוזכרו הם גידול רציף לאורך כל השנה, קיצור משך הזמן הדרוש לגידול כל מחזור ואפשרות למספר רב של מחזורי גידול בשנה.

מבחינת השפעותיה החיוביות של ההידרופוניקה על הסביבה, המחקר מונה רבות כאלה: החיסכון במים מתבטא בניצול יעיל יותר של המים (פחות אובדן של מים המחלחלים לעומק האדמה שכלל לא מגיעים לשורשי הצמח); מניעת החלחול המיותר גם מונעת הצטברות חומרי הזנה והדברה המזהמים את הקרקע ואת מי התהום, תופעה רווחת בחקלאות מסורתית.

שימוש בהידרופוניקה מייתר את הצורך בקרקע ראויה לעיבוד, ומאפשר גמישות במיקום החממה בקרבת המקומות בהם יש ביקוש לתוצרת. התוצאה היא הפחתת המרחק הנדרש להפצת התוצרת (דבר המביא לחיסכון בעלויות הובלה ובצריכת דלק, ובעקבותיהם להקטנת טביעת הפחמן של התוצרת).

בעולם שבו מים וקרקע הופכים למשאבים נדירים, ואוכלוסיית העולם גדלה בקצב מהיר, שיטות גידול חדשות חייבות להתפתח, וההידרופוניקה מהווה אלטרנטיבה אטרקטיבית.

Guilherme Lages Barbosa et. al, 2015

 למאמר המקורי