פיקוח מיקרוביאלי

החסות והירקות העליים שלנו נבדקים בקביעות לנוכחות חיידקים, ועומדים בדרישות התקן הישראלי. בזכות הניקיון שלהם, החסה והירקות שלנו הם בין היחידים בארץ הזוכים לאישור של דרך המעבדה, ורשאים לשאת את התו שלהם על אריזות הירקות שלנו. 

הירקות שלנו גדלים בחממה סגורה, על גבי מים זורמים, והם מנותקים ממגע באדמה. הניתוק מאדמה מסיר אחוז גבוה מהחשיפה של הירקות לזיהומים חיידקיים. המים בהם גדלים הירקות זורמים כל הזמן, מסוחררים, מנוקים, מטופלים וממוחזרים, ואיכותם נבדקת בצורה רציפה על ידי הבודקים של דרך המעבדה, על מנת להבטיח את נקיונם, וכך מפוחת עוד הסיכוי לזיהום חיידקי כלשהו בירקות.  

בחקלאות המסורתית חיידקים מגיעים לגידולים בעיקר מן האדמה וממי ההשקיה. מי ההשקיה רגישים לחדירת זיהומים חיידקיים, בין אם הם מגיעים ממי שפכים המוזרמים בצורה בלתי מסודרת או מתקלות בתהליכי התפלה. דרך נוספת בה מגיעים זיהומים חיידקיים לירקות היא דווקא מחיתוך ושטיפה שלהם המתבצעים במפעלים המעבדים אותם. למרות שהגיוני לחשוב ששטיפה אמורה להפחית את כמות החיידקים שעל הירק, מסתבר כי השילוב בין החיתוך (שבירת התאים של הירק) לבין מי השטיפה, אשר אינם נטולי חיידקים, מביא ליצירת זיהומים משניים הגורמים לריקבון מהיר יותר של הירקות ולקיצור חיי המדף שלהם.  

אנחנו בגרופוניקס גידולים לא צריכים לעשות שום עיבוד לירקות שלנו. הירקות גדלים בצורה כל כך נקייה כך שאין לנו צורך לשטוף אותם מבוץ ועפר, והם מגיעים אליכם בשלמותם, יפים וגדולים כפי שגדלו אצלנו.