דרך המעבדה - מי הם?

החסות והירקות העליים שלנו הם בין היחידים בארץ הזוכים לאישור של "דרך המעבדה". בזכות האיכות הבלתי מתפשרת של הירקות שלנו קיבלנו את אישור "דרך המעבדה" להטביע  את התו שלהם על הירקות שלנו.

דרך המעבדה היא גוף חיצוני בלתי תלוי, המבצע פיקוח מחמיר על מוצרי מזון ותוצרת חקלאית, ועורך בדיקות לעמידה בתקנות בריאות הציבור, הימצאות חומרי הדברה, זיהום חיידקי, מתכות כבדות וחומרים מסוכנים אחרים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים.

הבדיקות אותן עורכת דרך המעבדה מתבצעות במעבדות חיצוניות המוכרות על ידי משרד הבריאות, ועומדות בתקנים ישראליים ובין-לאומים. הדגימות של המוצרים נלקחות על ידי הדוגמים המוסמכים של דרך המעבדה ישירות מן המדפים בחנויות, כדי שהתוצאות ייצגו בצורה הטובה ביותר את איכות המוצר כפי שהצרכן היה מקבל אותו, כולל השפעות ההובלה שעבר והאחסנה בחנות. הדגימות מבוצעות בצורה אקראית, ללא תיאום מראש איתנו או עם החנויות בהן נמצאים הירקות, על מנת שהבדיקה תהיה אמינה ונטולת השפעות. בנוסף, דרך המעבדה מבצעת גם בדיקות אצל יצרנים עצמם. בצורה זו דרך המעבדה בודקת את איכות המים בחממה של גרופוניקס גידולים.