החסות והירקות העליים שלנו נבדקים בקביעות לשאריות חומרי הדברה, ועומדים בדרישות התקן הישראלי. בזכות הניקיון שלהם, החסה והירקות שלנו הם בין היחידים בארץ הזוכים לאישור של דרך המעבדה, ורשאים לשאת את התו שלהם על האריזות שלנו.

בגרופוניקס גידולים, בזכות הגידול בחממה סגורה ובשיטת ההידרופוניקה, אנחנו מצליחים להפחית למינימום את הצורך בביצוע הדברה. האוויר בחממה מסונן, המים מטוהרים ואיכותם נבדקת, ולכן כלל לא מגיעים לירקות חרקים וזוחלים שיכולים לפגוע בהם, ומכאן הצורך בהדברה פוחת בצורה משמעותית.

החשש מפני הימצאות שאריות של חומרי הדברה הוא אחד החששות העיקריים אותו מביעים צרכנים לגבי פירות וירקות טריים. הדברה היא כורח המציאות בחקלאות המסורתית, ונועדה להגן על הגידולים מפני מזיקים שונים, הנמצאים בקרקע ובאוויר. בגלל שבזכות הריסוסים היבולים עולים, קל מאד לחקלאי המגדל בשדות פתוחים לרסס מעל למותר, וכך קורה שביבולים היותר רגישים למזיקים יש יותר מקרי חריגה מרמות חומרי ההדברה המותרות.

על פי משרד הבריאות, בירקות עליים כמו חסה ועשבי תבלין, החריגה מכמות שאריות חומרי ההדברה המותרת בתקן נפוצה במיוחד (קראו עוד כאן)

על רקע העובדה שחסה ועשבי תבלין הם בין הגידולים המרוססים ביותר בישראלושבהם יש הכי הרבה חריגות מהמותר, אנחנו גאים במיוחד על הניקיון של הירקות שלנו ועל העמידה שלנו בדרישות התקן.  

חסות והירקות העליים שלנו נבדקים בקביעות לנוכחות חיידקים, ועומדים בדרישות התקן הישראלי. בזכות הניקיון שלהם, החסה והירקות שלנו הם בין היחידים בארץ הזוכים לאישור של דרך המעבדה, ורשאים לשאת את התו שלהם על אריזות הירקות שלנו. 

הירקות שלנו גדלים בחממה סגורה, על גבי מים זורמים, והם מנותקים ממגע באדמה. הניתוק מאדמה מסיר אחוז גבוה מהחשיפה של הירקות לזיהומים חיידקיים. המים בהם גדלים הירקות זורמים כל הזמן, מסוחררים, מנוקים, מטופלים וממוחזרים, ואיכותם נבדקת בצורה רציפה על ידי הבודקים של דרך המעבדה, על מנת להבטיח את נקיונם, וכך מפוחת עוד הסיכוי לזיהום חיידקי כלשהו בירקות.  

בחקלאות המסורתית חיידקים מגיעים לגידולים בעיקר מן האדמה וממי ההשקיה. מי ההשקיה רגישים לחדירת זיהומים חיידקיים, בין אם הם מגיעים ממי שפכים המוזרמים בצורה בלתי מסודרת או מתקלות בתהליכי התפלה. דרך נוספת בה מגיעים זיהומים חיידקיים לירקות היא דווקא מחיתוך ושטיפה שלהם המתבצעים במפעלים המעבדים אותם. למרות שהגיוני לחשוב ששטיפה אמורה להפחית את כמות החיידקים שעל הירק, מסתבר כי השילוב בין החיתוך (שבירת התאים של הירק) לבין מי השטיפה, אשר אינם נטולי חיידקים, מביא ליצירת זיהומים משניים הגורמים לריקבון מהיר יותר של הירקות ולקיצור חיי המדף שלהם.  

אנחנו בגרופוניקס גידולים לא צריכים לעשות שום עיבוד לירקות שלנו. הירקות גדלים בצורה כל כך נקייה כך שאין לנו צורך לשטוף אותם מבוץ ועפר, והם מגיעים אליכם בשלמותם, יפים וגדולים כפי שגדלו אצלנו.

החסות והירקות העליים שלנו הם בין היחידים בארץ הזוכים לאישור של "דרך המעבדה". בזכות האיכות הבלתי מתפשרת של הירקות שלנו קיבלנו את אישור "דרך המעבדה" להטביע  את התו שלהם על הירקות שלנו.

דרך המעבדה היא גוף חיצוני בלתי תלוי, המבצע פיקוח מחמיר על מוצרי מזון ותוצרת חקלאית, ועורך בדיקות לעמידה בתקנות בריאות הציבור, הימצאות חומרי הדברה, זיהום חיידקי, מתכות כבדות וחומרים מסוכנים אחרים בהתאם לדרישות התקנים הישראליים.

הבדיקות אותן עורכת דרך המעבדה מתבצעות במעבדות חיצוניות המוכרות על ידי משרד הבריאות, ועומדות בתקנים ישראליים ובין-לאומים. הדגימות של המוצרים נלקחות על ידי הדוגמים המוסמכים של דרך המעבדה ישירות מן המדפים בחנויות, כדי שהתוצאות ייצגו בצורה הטובה ביותר את איכות המוצר כפי שהצרכן היה מקבל אותו, כולל השפעות ההובלה שעבר והאחסנה בחנות. הדגימות מבוצעות בצורה אקראית, ללא תיאום מראש איתנו או עם החנויות בהן נמצאים הירקות, על מנת שהבדיקה תהיה אמינה ונטולת השפעות. בנוסף, דרך המעבדה מבצעת גם בדיקות אצל יצרנים עצמם. בצורה זו דרך המעבדה בודקת את איכות המים בחממה של גרופוניקס גידולים.