כשרות

גרופוניקס מחזיקה בכשרות מהדרין מלשכתו של הרב שניאור זלמן רווח שליט"א.