חסה משי מסולסלת

שתי חסות מסולסלות, אחת ירוקה ואחת אדומה, בקופסה אחת.